Cách Tính Gạch Xây Nhà Sát Thực Tế Cách thực hiện và các lời khuyên của bạn

Gạch là vật liệu không thể thiếu trong xây dựng nhà cửa. Nó được sử dụng để tạo nên những bức tường chắc chắn và đẹp mắt. Tuy nhiên, việc tính toán số lượng gạch cần thiết cho một công trình xây dựng có thể gặp phải nhiều khó khăn. Để giúp bạn thực hiện cách tính gạch xây nhà sát thực tế một cách dễ dàng và chính xác, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Tham khảo gạch là gì tại đây

1. Cách tính gạch xây nhà sát thực tế theo diện tích

Cách Tính Gạch Xây Nhà Sát Thực Tế Cách thực hiện và các lời khuyên của bạn

Hướng dẫn tính toán

Để tính toán số lượng gạch cần thiết cho một công trình xây dựng, bạn cần biết diện tích của bức tường cần xây dựng. Sau đó, bạn có thể áp dụng công thức sau:

Số lượng gạch = Diện tích bức tường / Diện tích một viên gạch

Ví dụ: Bạn muốn xây dựng một bức tường có chiều cao 2,5m và chiều dài 10m. Diện tích của bức tường này sẽ là 2,5 x 10 = 25m2. Nếu bạn sử dụng gạch có kích thước 20x10x5cm (kích thước thông dụng của gạch), diện tích một viên gạch sẽ là 0,01m2. Vì vậy, số lượng gạch cần thiết cho bức tường này sẽ là 25 / 0,01 = 2500 viên gạch.

Lưu ý khi tính toán

 • Khi tính toán số lượng gạch, bạn nên tính thêm một phần trăm dự phòng để tránh thiếu hụt trong quá trình xây dựng.
 • Nếu bức tường có các lỗ hoặc cửa sổ, bạn cần tính riêng diện tích của chúng và trừ đi khỏi diện tích tổng của bức tường trước khi áp dụng công thức tính toán.
 • Nếu sử dụng gạch có kích thước khác nhau, bạn cần tính toán diện tích của từng loại gạch và cộng lại để có được diện tích tổng của bức tường.

2. Cách tính gạch xây nhà sát thực tế theo số lượng tấm

Cách Tính Gạch Xây Nhà Sát Thực Tế Cách thực hiện và các lời khuyên của bạn

Hướng dẫn tính toán

Ngoài cách tính theo diện tích, bạn cũng có thể tính toán số lượng gạch cần thiết dựa trên số lượng tấm gạch. Để làm điều này, bạn cần biết kích thước của tấm gạch và số lượng tấm cần thiết cho một mét vuông.

Số lượng gạch = Diện tích bức tường x Số lượng tấm gạch / 1m2

Ví dụ: Bạn muốn xây dựng một bức tường có chiều cao 2,5m và chiều dài 10m. Nếu sử dụng tấm gạch có kích thước 20x10cm (kích thước thông dụng của tấm gạch), số lượng tấm cần thiết cho một mét vuông sẽ là 50 tấm. Vì vậy, số lượng gạch cần thiết cho bức tường này sẽ là 25 x 50 = 1250 viên gạch.

Lưu ý khi tính toán

 • Khi tính toán số lượng gạch, bạn nên tính thêm một phần trăm dự phòng để tránh thiếu hụt trong quá trình xây dựng.
 • Nếu bức tường có các lỗ hoặc cửa sổ, bạn cần tính riêng diện tích của chúng và trừ đi khỏi diện tích tổng của bức tường trước khi áp dụng công thức tính toán.
 • Nếu sử dụng tấm gạch có kích thước khác nhau, bạn cần tính toán số lượng tấm cho từng loại gạch và cộng lại để có được số lượng tấm tổng.

3. Cách tính gạch xây nhà sát thực tế theo số lượng hàng

Cách Tính Gạch Xây Nhà Sát Thực Tế Cách thực hiện và các lời khuyên của bạn

Hướng dẫn tính toán

Nếu bạn không biết chính xác diện tích hoặc số lượng tấm gạch cần thiết cho một bức tường, bạn có thể tính toán số lượng hàng gạch cần thiết. Để làm điều này, bạn cần biết chiều cao của bức tường và chiều cao của một viên gạch.

Số lượng hàng = Chiều cao bức tường / Chiều cao một viên gạch

Ví dụ: Bạn muốn xây dựng một bức tường có chiều cao 2,5m. Nếu sử dụng gạch có chiều cao 10cm, số lượng hàng gạch cần thiết sẽ là 2,5 / 0,1 = 25 hàng.

Lưu ý khi tính toán

 • Khi tính toán số lượng hàng gạch, bạn nên tính thêm một phần trăm dự phòng để tránh thiếu hụt trong quá trình xây dựng.
 • Nếu bức tường có các lỗ hoặc cửa sổ, bạn cần tính riêng chiều cao của chúng và trừ đi khỏi chiều cao tổng của bức tường trước khi áp dụng công thức tính toán.
 • Nếu sử dụng gạch có chiều cao khác nhau, bạn cần tính toán số lượng hàng cho từng loại gạch và cộng lại để có được số lượng hàng tổng.

4. Cách tính gạch xây nhà sát thực tế theo số lượng mét vuông

Hướng dẫn tính toán

Nếu bạn muốn tính toán số lượng gạch cần thiết cho một khu vực rộng hơn, ví dụ như sàn nhà, bạn có thể tính toán theo số lượng mét vuông. Để làm điều này, bạn cần biết diện tích của khu vực đó và số lượng gạch cần thiết cho một mét vuông.

Số lượng gạch = Diện tích khu vực / Số lượng gạch cần cho một mét vuông

Ví dụ: Bạn muốn lát sàn cho một khu vực có diện tích 20m2. Nếu sử dụng gạch có kích thước 20x20cm (kích thước thông dụng của gạch), số lượng gạch cần thiết cho một mét vuông sẽ là 25 viên. Vì vậy, số lượng gạch cần thiết cho khu vực này sẽ là 20 / 25 = 500 viên gạch.

Lưu ý khi tính toán

 • Khi tính toán số lượng gạch, bạn nên tính thêm một phần trăm dự phòng để tránh thiếu hụt trong quá trình xây dựng.
 • Nếu khu vực có các lỗ hoặc cửa sổ, bạn cần tính riêng diện tích của chúng và trừ đi khỏi diện tích tổng của khu vực trước khi áp dụng công thức tính toán.
 • Nếu sử dụng gạch có kích thước khác nhau, bạn cần tính toán số lượng gạch cho từng loại gạch và cộng lại để có được số lượng gạch tổng.

5. Cách tính gạch xây nhà sát thực tế theo số lượng tấm lót

Hướng dẫn tính toán

Ngoài việc tính toán số lượng gạch cần thiết cho bức tường hay sàn nhà, bạn cũng cần tính toán số lượng tấm lót gạch để hoàn thiện công trình xây dựng. Để làm điều này, bạn cần biết diện tích của khu vực cần lát và kích thước của tấm lót gạch.

Số lượng tấm lót = Diện tích khu vực / Diện tích một tấm lót

Ví dụ: Bạn muốn lát sàn cho một khu vực có diện tích 20m2. Nếu sử dụng tấm lót gạch có kích thước 30x30cm (kích thước thông dụng của tấm lót gạch), diện tích một tấm lót sẽ là 0,09m2. Vì vậy, số lượng tấm lót cần thiết cho khu vực này sẽ là 20 / 0,09 = 222,22 tấm lót. Tuy nhiên, bạn nên mua thêm một số tấm lót dự phòng để tránh thiếu hụt trong quá trình lát.

Lưu ý khi tính toán

 • Khi tính toán số lượng tấm lót, bạn nên tính thêm một số lượng dự phòng để tránh thiếu hụt.
 • Nếu khu vực có các lỗ hoặc cửa sổ, bạn cần tính riêng diện tích của chúng và trừ đi khỏi diện tích tổng của khu vực trước khi áp dụng công thức tính toán.
 • Nếu sử dụng tấm lót gạch có kích thước khác nhau, bạn cần tính toán số lượng tấm lót cho từng loại và cộng lại để có được số lượng tấm lót tổng.

6. Cách Tính Gạch Xây Nhà Theo Từng Loại Gạch

6.1 Cách tính gạch 4 lỗ xây nhà

Khi xây dựng nhà ở, việc tính toán số lượng gạch 4 lỗ là vô cùng cần thiết, thế nhưng không phải ai cũng biết cách tính chính xác. Sau đây là chi tiết cách tính gạch 4 lỗ xây nhà.

Bước 1: Xác định diện tích xây dựng

Trước tiên, bạn cần xác định được diện tích cần xây dựng. Diện tích này được tính bằng diện tích sàn nhân với số tầng. Ví dụ: Diện tích sàn nhà là 50m2 và ngôi nhà có 2 tầng, thì diện tích xây dựng là 50 x 2 = 100m2.

Bước 2: Tính toán thể tích tường xây

Tiếp theo, bạn cần tính toán thể tích tường xây. Diện tích tường được tính bằng cách lấy diện tích xây dựng nhân với tỷ lệ diện tích tường là 1,15. Tỷ lệ này được sử dụng để tính toán phần tường gạch dự phòng. Ví dụ: Diện tích xây dựng là 100m2 thì diện tích tường xây được tính là 100 x 1,15 = 115m2.

Bước 3: Xác định khối lượng gạch cần thiết

Để xác định khối lượng gạch cần thiết, bạn cần biết trọng lượng của một viên gạch và số lượng viên gạch cần sử dụng cho một mét khối tường. Trọng lượng của một viên gạch 4 lỗ là khoảng 1,8kg. Số lượng gạch cần thiết cho một mét khối tường là 512 viên. Do đó, khối lượng gạch 4 lỗ cần thiết cho 115m2 tường là:

Khối lượng gạch = Diện tích tường x Số lượng gạch cần thiết cho một mét khối tường x Trọng lượng một viên gạch

= 115 x 512 x 1,8 = 111.408 kg

Bước 4: Xác định số viên gạch cần mua

Để xác định số viên gạch cần mua, bạn cần chia khối lượng gạch cần thiết cho trọng lượng một viên gạch. Bạn nhớ thêm vào khoảng 5% số lượng gạch dự phòng nữa. Do đó, tổng số viên gạch cần mua là:

Số viên gạch = Khối lượng gạch cần thiết / Trọng lượng một viên gạch + 5%

= 111.408 / 1,8 + 5% = 62.178 viên

Trên đây là cách tính gạch 4 lỗ xây nhà. Bạn cần lưu ý rằng, số lượng gạch cần sử dụng có thể thay đổi tùy theo kích thước và độ dày của tường xây, cũng như loại gạch được sử dụng.

Ví dụ:

 • Nếu bạn sử dụng gạch 4 lỗ có kích thước 200x100x80mm, thì số lượng gạch cần dùng sẽ là khoảng 62 viên/m2 tường.
 • Nếu sử dụng gạch 4 lỗ có kích thước 210x100x80mm, thì số lượng gạch cần dùng sẽ là khoảng 58 viên/m2 tường.

6.2  Cách Tính Gạch Ống Xây Nhà

6.2 Cách tính gạch ống xây nhà:

 1. Tính diện tích xây dựng: Đầu tiên, bạn cần xác định diện tích xây dựng của ngôi nhà, bao gồm cả diện tích sàn và diện tích mái nhà. Diện tích sàn được tính bằng cách nhân chiều dài và chiều rộng của ngôi nhà, trong khi diện tích mái nhà được tính bằng cách nhân diện tích sàn với độ dốc của mái nhà.
 1. Xác định loại gạch ống: Sau khi biết diện tích xây dựng, bạn cần xác định loại gạch ống phù hợp với ngôi nhà của mình. Có nhiều loại gạch ống khác nhau trên thị trường, mỗi loại có kích thước, hình dạng và chất lượng khác nhau. Bạn nên chọn loại gạch ống có chất lượng tốt, đảm bảo độ bền và khả năng chống chịu với thời tiết.
 1. Tính số lượng gạch ống cần thiết: Để tính số lượng gạch ống cần thiết, bạn cần chia diện tích xây dựng cho diện tích một viên gạch ống. Ví dụ, nếu diện tích xây dựng là 100m2 và diện tích một viên gạch ống là 0,2m2, thì số lượng gạch ống cần thiết là 100m2 ÷ 0,2m2 = 500 viên.
 1. Tính toán vật tư khác: Ngoài gạch ống, bạn cũng cần tính toán các vật tư khác cần thiết cho việc xây nhà, chẳng hạn như xi măng, cát, vôi, thép, gỗ, cửa sổ, cửa ra vào, sơn, v.v. Bạn nên lập một danh sách chi tiết các vật tư cần thiết và số lượng tương ứng để tránh thiếu hụt hoặc lãng phí.
 1. Ước tính chi phí xây dựng: Sau khi đã tính toán được số lượng gạch ống và vật tư khác cần thiết, bạn có thể ước tính chi phí xây dựng ngôi nhà. Chi phí xây dựng bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Bạn nên tham khảo giá cả của các vật tư và nhân công tại địa phương để ước tính chi phí chính xác nhất.

6.3 Cách Tính Gạch Thẻ Xây Nhà

Gạch thẻ có nhiều kiểu dáng khác nhau, bao gồm cả gạch đặc, 2 lỗ, 4 lỗ,… được làm từ đất sét nung, bột đá và các phụ gia. Điểm mạnh của loại gạch này là khả năng chống thấm và chịu lực tốt, giữ màu sắc lâu theo thời gian, thường được sử dụng để lát tường cả bên trong và bên ngoài.
Kích thước gạch thẻ đối với mỗi loại sẽ khác nhau:
 • Gạch đặc: 195x90x55 mm
 • Gạch thẻ 2 lỗ: 180x80x45 mm
 • Gạch thẻ 4 lỗ: 180x80x80 mm
 • Gạch thẻ 6 lỗ: 195x135x90 mm
Độ dày mạch vữa đối với mỗi viên gạch là 1cm. Như vậy, kích thước của mỗi viên gạch sẽ được cộng thêm 20mm. Ta có thể tính số gạch thẻ của từng loại để xây tường 110 như sau:
Gạch đặt: S = 0,215×0,075 = 0,016125 m2.
=> Số viên gạch cần thiết cho 1m2 tường là: 1/0,016125 = 62 viên.
Gạch thẻ 2 lỗ: S = 0,02×0,065 = 0,0013 m2.
=> Số viên gạch cần thiết cho 1m2 tường là: 1/0,0013 = 76,9 tức 77 viên.
Gạch thẻ 4 lỗ: S = 0,02×0,1 = 0,002 m2.
=> Số viên gạch cần thiết cho 1m2 tường là: 1/0,002 = 50 viên.
Gạch thẻ 6 lỗ: S = 0,215×0,11 = 0,02365 m2.
=> Số viên gạch cần thiết cho 1m2 tường là: 1/0,02365 = 42,2 tức 43 viên.
Gạch thẻ còn được sử dụng để ốp tường trang trí, đồng thời chống thấm cho ngôi nhà. Cách tính số lượng gạch thẻ cần sử dụng để ốp tường như sau:
 • Tính diện tích tường cần ốp = (chiều dài + chiều rộng) x 2 x chiều cao
 • Tính diện tích 1 viên gạch = chiều dài x chiều rộng
 • Số lượng gạch cần dùng = diện tích tường cần ốp/diện tích 1 viên gạch
Nếu tường có khoảng trống hoặc cửa sổ:
 • Tính diện tích khoảng trống, cửa sổ = chiều dài x chiều rộng.
 • Tính diện tích tường cần ốp = diện tích tường – diện tích khoảng trống/cửa sổ
 • Số gạch cần dùng = diện tích tường cần ốp/diện tích 1 viên gạch

6.4 Cách Tính Gạch 6 Lỗ Xây Nhà

Gạch 6 lỗ là sản phẩm gạch đất nung được chế tạo từ loại đất sét chất lượng cao, sau đó được ủ trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng trước khi trải qua quá trình nung nóng ở nhiệt độ cao. Đặc điểm của loại gạch này là nhẹ, giá thành phải chăng và có khả năng tản nhiệt tốt.

Cách Tính Gạch Xây Nhà Sát Thực Tế Cách thực hiện và các lời khuyên của bạn

Cách Tính Gạch 6 Lỗ Xây Nhà

 1. Ước tính số lượng gạch cần dùng
 • Đầu tiên, bạn cần ước tính số lượng gạch 6 lỗ cần dùng để xây nhà. Để làm điều này, bạn cần biết diện tích tường cần xây, chiều cao tường và kích thước của gạch 6 lỗ.
 • Ví dụ: Nếu bạn muốn xây một bức tường dài 10 mét, cao 3 mét và sử dụng gạch 6 lỗ có kích thước 200x100x60 mm, thì bạn sẽ cần số lượng gạch như sau:(10000 x 3000) / (200 x 100 x 60) = 2500 viên
 1. Tính toán lượng vữa cần dùng
 • Sau khi đã ước tính được số lượng gạch cần dùng, bạn cần tính toán lượng vữa cần dùng để xây tường. Lượng vữa cần dùng thường bằng khoảng 1/3 đến 1/2 thể tích gạch.
 • Ví dụ: Nếu bạn sử dụng 2500 viên gạch 6 lỗ thì bạn sẽ cần khoảng 833 đến 1250 lít vữa.
 1. Tính toán chi phí xây tường
 • Để tính toán chi phí xây tường, bạn cần biết giá của gạch 6 lỗ và vữa xây dựng. Sau đó, bạn chỉ cần nhân số lượng gạch và vữa cần dùng với giá của chúng để có được tổng chi phí xây tường.
 • Ví dụ: Nếu giá của gạch 6 lỗ là 1000 đồng/viên và giá của vữa xây dựng là 500 đồng/lít thì tổng chi phí xây tường sẽ là:(2500 x 1000) + (1000 x 500) = 3.000.000 đồng

Lưu ý:

 • Khi tính toán số lượng gạch và vữa cần dùng, bạn nên để dư ra một số lượng nhỏ để tránh trường hợp thiếu hụt trong quá trình xây dựng.
 • Chi phí xây tường có thể thay đổi tùy thuộc vào giá của gạch 6 lỗ và vữa xây dựng tại thời điểm xây dựng.

6.5 Cách Tính Gạch Block( Gạch Xi măng) Xây Nhà

Gạch block là loại gạch xi măng không nung, được sản xuất từ xi măng và cát, có thể chứa nhiều loại bê tông rỗng hoặc đặc, gạch ống, polymer hóa… Loại gạch này có đặc tính độ bền cao, khả năng chịu lực, độ nén và nhiệt độ tốt, nhưng trọng lượng rất nặng. Kích thước thông thường của gạch block là 190x39x19 cm và độ dày mạch vữa là 1cm, khiến số viên gạch cần để xây 1m2 tường 110 là 12 viên.

Cách Tính Gạch Xây Nhà Sát Thực Tế Cách thực hiện và các lời khuyên của bạn

1. Xác định kích thước công trình

Bước đầu tiên trong việc tính toán số lượng gạch block cần dùng là xác định kích thước của công trình. Điều này bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao của công trình. Sau khi xác định được kích thước chính xác, bạn có thể tính toán số lượng gạch block cần dùng theo công thức sau:

 • Số lượng gạch block cần dùng = (Diện tích tường x Độ dày tường) / Diện tích viên gạch

Trong đó:

 • Diện tích tường = Chiều dài tường x Chiều cao tường
 • Độ dày tường = Độ dày của tường theo thiết kế
 • Diện tích viên gạch = Diện tích của một viên gạch block

2. Xác định loại gạch block cần dùng

Gạch block trên thị trường hiện nay có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có kích thước và đặc điểm riêng. Do đó, bạn cần xác định loại gạch block phù hợp với công trình của mình. Một số loại gạch block phổ biến hiện nay bao gồm:

 • Gạch block 6 lỗ: Loại gạch này có kích thước 200 x 200 x 400 mm, trọng lượng khoảng 10 kg. Gạch block 6 lỗ có giá thành rẻ và được sử dụng phổ biến trong xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện, v.v.
 • Gạch block 8 lỗ: Loại gạch này có kích thước 200 x 200 x 400 mm, trọng lượng khoảng 12 kg. Gạch block 8 lỗ có độ bền cao hơn gạch block 6 lỗ và thường được sử dụng trong xây dựng các công trình kiên cố như chung cư, cao ốc, v.v.
 • Gạch block 10 lỗ: Loại gạch này có kích thước 200 x 200 x 400 mm, trọng lượng khoảng 14 kg. Gạch block 10 lỗ có độ bền cao nhất và thường được sử dụng trong xây dựng các công trình đòi hỏi độ kiên cố cao như cầu, đường, đập nước, v.v.

3. Tính toán số lượng gạch block cần dùng

Sau khi xác định được kích thước công trình và loại gạch block cần dùng, bạn có thể sử dụng công thức trên để tính toán số lượng gạch block cần dùng. Ví dụ, nếu bạn xây một ngôi nhà có chiều dài 10 mét, chiều rộng 8 mét và chiều cao 3 mét, sử dụng gạch block 6 lỗ, thì số lượng gạch block cần dùng sẽ là:

 • Số lượng gạch block cần dùng = (10 x 3 x 2) / 0,08 = 750 viên

Lưu ý: Trong quá trình tính toán, bạn nên cộng thêm một khoản dự phòng khoảng 5-10% để đảm bảo không bị thiếu gạch trong quá trình thi công.

7. Cách Tính Gạch Xây Nhà Đối Với Các Loại Tường 10, 20

Cách tính gạch xây nhà cho tường 10 và tường 20

 1. Công thức tính toán:
 • Đối với tường 10 (tường 1/2 gạch): Dài x Rộng / 0.5 = Số viên gạch cần dùng
 • Đối với tường 20 (tường 1 gạch): Dài x Rộng / 1 = Số viên gạch cần dùng

Trong đó:

 • Dài: Chiều dài của bức tường (tính bằng mét)
 • Rộng: Chiều rộng của bức tường (tính bằng mét)
 • 0.5 (hoặc 1): Hệ số quy đổi từ diện tích tường sang số viên gạch
 • Số viên gạch cần dùng: Số viên gạch cần dùng để xây bức tường

Cách Tính Gạch Xây Nhà Sát Thực Tế Cách thực hiện và các lời khuyên của bạn

 1. Ví dụ:
 • Xây tường 10 (tường 1/2 gạch) có chiều dài 10m, rộng 3m

Số viên gạch cần dùng = 10 x 3 / 0.5 = 60 (viên)

 • Xây tường 20 (tường 1 gạch) có chiều dài 12m, rộng 4m

Số viên gạch cần dùng = 12 x 4 / 1 = 48 (viên)

8. Những Lưu Ý Khi Xây Tường Gạch Cho Ngôi Nhà

Trong quá trình xây tường bằng gạch, việc đảm bảo an toàn và chất lượng trong tương lai là rất quan trọng. Để giúp bạn thực hiện điều này, tanhungcuong.com.vn muốn nhấn mạnh một số điều cần chú ý sau đây.

Cách Tính Gạch Xây Nhà Sát Thực Tế Cách thực hiện và các lời khuyên của bạn

 • Không chỉ quan tâm đến kích thước của từng viên gạch mà bạn cũng cần đảm bảo lựa chọn gạch có chất lượng cao, cấu trúc phù hợp với ngôi nhà và điều kiện môi trường. Điều này sẽ đảm bảo tính chắc chắn của ngôi nhà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài trong quá trình xây dựng và sử dụng.
 • Tính toán chính xác số lượng gạch cần cho mỗi phần công trình và cũng cần tính đến sự lãng phí do hỏng hóc, vỡ vụn và các vấn đề khác như góc cạnh… Thông thường, bạn nên tính thêm khoảng 5 – 10% để đảm bảo không thiếu vật liệu trong quá trình xây dựng.
 • Hạn chế mức độ làm vỡ gạch nhằm giảm chi phí phát sinh. Có thể tái sử dụng gạch vỡ cho các công việc khác không yêu cầu quá nhiều kỹ thuật và chịu lực. Tuy nhiên, không được tái sử dụng gạch vỡ trong các khu vực cần đảm bảo an toàn và độ chắc chắn.
 • Xác định rõ ràng mục đích sử dụng gạch cho từng công trình cụ thể trong ngôi nhà là vô cùng quan trọng. Ví dụ, khi chọn gạch cho việc lát tường trong phòng vệ sinh, bạn cần phải chú trọng đến khả năng chống thấm của loại gạch. Trong khi đó, việc chọn gạch để xây tường ở những khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt đòi hỏi sự đảm bảo về khả năng chịu nhiệt và chịu lạnh của sản phẩm. Điều này giúp đảm bảo tính ổn định và độ bền của công trình theo thời gian.
 • Hãy xem xét giá cả của từng loại gạch. Khi đã xác định được số lượng cần thiết, bạn nên tìm hiểu giá của từng loại gạch xây nhà trên thị trường hiện nay để có thể tính toán ngân sách chi trả một cách hợp lý.

Kết luận

Trong quá trình xây dựng nhà cửa, việc tính toán số lượng gạch cần thiết là rất quan trọng để đảm bảo tiết kiệm chi phí và tránh thiếu hụt trong quá trình xây dựng. Bằng cách áp dụng các cách tính gạch xây nhà sát thực tế mà chúng tôi đã giới thiệu trong bài viết này, hy vọng bạn sẽ có thể thực hiện công việc này một cách dễ dàng và chính xác. Hãy luôn tính toán kỹ lưỡng và lưu ý các yếu tố dự phòng để đảm bảo công trình xây dựng của bạn hoàn thành một cách tốt nhất.

Xem thêm: Báo giá Dịch vụ xây nhà Trọn gói Uy Tín – Tiến Độ – Chất Lượng 

Thông tin liên hệ:
 • Công ty CP Đầu Tư & Xây dựng Tân Hùng Cường
 • Liên hệ: Nhân viên Tư Vấn
 • Phone: 0969367000 - 0962022776
 • Email: contact@tanhungcuong.com.vn
 • Website: www.tanhungcuong.com.vn
Nhanh tay đặt lịch Online phía bên dưới để được ưu đãi lớn nhất… Hoặc gọi cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *